_OPIS

idejni projekat, izvođacki projekat

_LOKACIJA

Pancevo-Srbija

_TIP

poslovni prostor, retail shop + salon lepote + welness

_POVRŠINA

350 m2

_INVESTITOR

Danijela Commerce d.o.o.

_STATUS

projekat - završeno, realizacija - završeno

_AUTOR

d.i.a. Vesna Isailovic, d.i.a. Biljana Šaric

_3D VIZUALIZACIJA

Maksim Orozovic

_FOTOGRAFIJA

Danijela Commerce doo, d.i.a. Vesna Isailovic