_OPIS

idejni projekat, izvodacki projekat

_LOKACIJA

Pancevo-Srbija

_TIP

poslovni prostor, upravna zgrada i showroom

_POVRŠINA

430 m2

_INVESTITOR

Danijela Commerce d.o.o.

_STATUS

projekat - završeno, realizacija - završeno

_AUTOR

d.i.a. Vesna Isailovic, d.i.a. Biljana Šaric

_3D VIZUALIZACIJA

Vladimir Podnar, Maksim Orozovic

_FOTOGRAFIJA

d.i.a. Vesna Isailovic